Kurser & Konferenser
 

Uppdaterad 2017-12-18

 

5:e nationella konferensen i palliativ vård
21-22 mars 2018

Nationella patientsäkerhetskonferensen 19-20 september 2018

Geriatriska nutritionsdagar 6-7 november 2018