TEMA: Interprofessionell samverkan med patienten

TID: 6-7 maj 2015

PLATS: Radisson Blu, i Frösundavik i Solna stad
, Stockholm


Föreläsare 2015

Program:


Emil Bergschöld
Huvudsekreterare
Regeringskansliet

Onsdag den 6 maj

Kl.09:30 Registrering o kaffe
Kl.10:00 Välkomna
Ulla Olsson Riksföreningens ordförande
Kl.10:15 Välkommen till Solna stad
Samuel Klippfalk Kommunalråd
Kl.10:30 Utställare presenterar sig
Kl.11:00 Bensträckare
Kl.11:15 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - 2 år
Gunilla Hult-Backlund GD
Bilder IVO
Kl.12.00 E-hälsa
Patrik Sundström Programansvarig E-hälsa SKL
Bilder E-hälsa
Kl.12:45 Lunch o utställningsbesök
Kl.14:00 Årsmöte riksföreningen
Kl 14:30 Bästa möjliga vård varje gång, programrådsarbete
Tony Holm samordnare nationella gruppen för kundskapsstyrning SKL
Bilder
Kl.15:00 Kaffe o utställarna
Kl.15:45 Personcentrerad rehab när man är gammal, vad innebär det och vad
är teamets roll?
Carita Nygren Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
Bilder
Kl.18:45 Mingel
Kl.19:30 Festmiddag


Torsdag den 7 maj

Kl.08:30 Riksföreningens stipendie delas ut
Kl.08:45 Utredningen: Varaktigt beslutsoförmögna
Emil Bergschöld huvudsekreterare Socialstyrelsen
Bilder Beslutsoförmögna
Kl.09:20 Effektivitet över huvudmannaskapsgränsen.
Göran Stiernstedt Nationell samordnare och utredare för
effektivare resursutnyttjande inom vården.
Bilder effektivitet
Kl.10:00 Kaffe o utställning
Kl.10:45 Betänkandet: "Rätt information vid rätt tid på rätt plats"
Carita Fallström Förbundsjurist Vårdförbundet
Bilder Rätt information
Kl.11:15 Västra Götalandsmodellen för "interprofessionell samverkan"
Team från Lidköping,
Bilder Teamsamverkan
Kl.12:15 Lunch o utställning
Kl.13:30 Socialstyrelsen
Bitte Fritzon och Lisa van Duin
Bilder Socialstyrelsen
Kl.14:30 Varför just jag? - om livsfrågor och andlighet i vården
Owe Wikström författare, professor
Kl.15:15 Avslutning med kaffe


Göran Stiernstedt
Nationell samordnare
Socialdepartimentet

 

Tony Holm
Projektledare
SKL


Carita Fallström
Förbundsjurist
Vårdförbundet


Gunilla Hult-Backlund
Generaldirektör
Inspektionen för vård och omsorg

 

 

 

 

 

Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2014
2013
2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005


Owe Wikström
Författare och professor

 

Samuel Klippfalk
Kommunalråd
Solna stad

Carita Nygren
Professionsutvecklare
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

 

 

 


Patrik Sundström
Programansvarig SKL

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utställare 2016

 

 

V