Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

TID: 11-12 maj 2016

PLATS:
Barkarby Gård Stockholm, Wärdshus Lasse Maja


Tack alla deltagare och föreläsare för två mycket bra dagar på Barkarby Gård!


Årets stipendiat Camilla Arvidsson MAR från Kalmar och riksföreningens
ordförande Ulla Olsson (till vänster)

Program:

Onsdag den 11 maj

Kl.09:30 Registrering o kaffe
Kl.10:00 Välkomna
Ulla Olsson, riksföreningens ordförande,
Claes Thunblad, kommunalråd Järfälla
Kl.10:30 Sjukvård – ny teknik – etik, utmaningar i dagens hälso- och sjukvård
Barbro Westerholm professor emerita
Kl.11.00 Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot, vice ordförande i socialutskottet
Kl.11:30 Information om Barkarby Gård och Wärdshus Lasse Maja
Kl.11:45 Utställare presenterar sig
Kl.12:30 Lunch o utställningsbesök
Kl.13:45 Lex Maria och NITHA
Thomas Brezicka, chefsläkare Västra Götalands regionen
Bilder
Kl 14:30 Årsmöte riksföreningen
Kl.15:00 Kaffe o utställningsbesök
Kl.15:30 Hur kan vården bli effektivare?
Göran Stiernstedt, utredare Socialdepartementet
Bilder
Kl.19:00 Mingel
Kl.19:30 Gemensam middag


Torsdag den 12 maj

Kl.08:30 Riksföreningens stipendie delas ut
Kl.08:45 Eva Estling, samordnare patientsäkerhet SKL,
Bilder
Pelle Gustafsson, chefsläkare Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag (LöF)
Bilder
Kl.09:45 Kaffe o utställningsbesök
Kl.10:30 Patientsäkerhetsarbete i kommunal hälso- och sjukvård
Carina Skoglund, sakkunnig patientsäkerhet Socialstyrelsen,
Bilder
Kl.11:15 Socialstyrelsens regeringsuppdrag – förskrivarstöd
Jeanette Adolfsson och Karin Thorheim
Bilder
Kl.11:45 Tvångs- och begränsningsåtgärder
Anders Bergh utredare, Socialstyrelsen,
Bilder
Kl.12:15 Lunch o utställningsbesök
Kl.13:30 "Vilse i vården" - om sammanhang, ansvar och helhetssyn
Hasse Rutberg adj.professor patientsäkerhet
Bilder
Kl.14:00 "När livet hänger på en tråd"
Staffan Bergström, professor internationell hälsa,
Birgitta Bergström, leg.sjuksköterska,
Bilder
Kl.15:00 Avslutning med kaffe

Reservation för eventuella ändringar!


Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2015
2014
2013
2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005