Framtidens utmaningar för den kommunala
hälso- och sjukvården


Tack alla deltagare, föreläsare och utställare för två bra kompetensutvecklingsdagar på Globe hotell i Stockholm!

Riksföreningen 25år 2017

TID: 10-11 maj 2017

Program:

10 maj
Kl.09.30 Registrering och kaffe
Kl.10.00 Konferensstart
Kl.10:15 Clara Lindblom äldreborgarråd Stockholms stad
Kl.10:45 Styrelsens arbete 2017
Kl.11.00 Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Kl.12.00 Utställarna presenteras
Kl.12.30 Lunch och utställningsbesök
Kl.14.00 Gunilla Hult Backlund, generaldirektör IVO, Ewa Sunneborn
chef avd.mitt IVO
Kl.14.40 Riksföreningens årsmöte
Kl.15.00 Kaffe och utställningsbesök
Kl.15.45 Eva Olofsson, ordförande SKL:s politiska beredning
Bilder
Kl.19.00 Mingel
Kl.19.30 Middag, riksföreningen 25 år

11 maj
Kl.08.30 Sammanfattning gårdagen
Kl.08.35 Camilla Arvidsson, riksföreningens stipendiat 2016 MAR Kalmar
Bilder
Kl.09.00 Utdelning av årets stipendie
Kl.09.10 Patientlagen, Daniel Zetterberg Vårdanalys
Bilder
Kl.09.30 Balansera mera, Eva Melin-Entelius och Karin Torheim Socialstyrelsen
Bilder
Kl.10.00 Kaffe och utställningsbesök
Kl.10.45 Fallprevention, Karin Granbom MAR och Tiina-Mari Nybacka
enhetschef Luleå
Bilder
Kl.11.15 Psykiatri, Anders Printz, kanslichef vårdförbundet
Kl.11.50 Utvärdering kundskapsstöd palliativ vård, Christina Broman och
Riita Sorsa

Bilder
Kl.12.20 Lunch och utställningsbesök
Kl.13.20 Bitte Fritzon med flera, Socialstyrelsen
Kl.14.10 Sven Teglund, författare och konstnär berättar om boken
"ensamheten värst", en skildring av åldrandet och slutet på en människas liv.
Kl.15.00 Avslutning och KaffeMed reservation för ändringar

Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2016
2015
2014
2013
2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005