Kompetensutvecklingsdagar riksföreningen MAS-MAR

NÄR: 31 maj - 1 juni

VAR: Vår Gård i Saltsjöbaden i Stockholm
(Med viss reservation)Program:

Torsdagen den 31 maj
Kl.09:30 Kaffe med registering
Kl.10:00 Konferensstart välkomna!

Fredagen den 1 juni
Kl.08:30 Start konferens dag 2
Kl.15:00 Avslut med kaffe


Med reservation för eventuella förändringar

 

Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005