Kompetensutvecklingsdagar
Riksföreningen MAS-MAR


Tema: Trygghet i rollen - säkerhet för patienten

NÄR: 31 maj - 1 juni

VAR: Vår Gård i Saltsjöbaden i Stockholm

Program:

Torsdagen den 31 maj
Kl.09:30 Kaffe med registrering
Kl.10:00 Konferensstart välkomna! Ordförande riksföreningen
Kl.10:05 Välkommen till Vår Gård
Kl.10:15 Anna-Greta Brodin chef sektion hälso- och sjukvård SKL
Bilder
Kl.10:45 Gunilla Hult-Backlund och Ewa Sunneborn
Inspektionen för vård och omsorg
Bilder
Kl.11:30 Presentation av årets utställare
Kl.12:00 Lunch och utställningsbesök
Kl.13:15 Bitte Fritzon m.fl. Socialstyrelsen
Bilder
Bilder
Bilder
Kl.14:30 Årsmöte riksföreningen
Kl.15:00 Kaffe med utställningsbesök
Kl.15:30 Anna Nergårdh
Utredning "samverkan vid god och nära vård"
Bilder
Kl.19:00 Konferensmiddag

Fredagen den 1 juni
Kl.08:30 Konferensen startar
Kl.08:30 Stipendiat 2018
Kl.08:40 Tomas Axén och Margareta Lägervik Jönköping stipendiater 2017
Bilder
Kl.09:05 Ulla-Karin Nyberg Stockholms läns landsting, suicidforskning
Kl.09:45 Kaffe med utställningsbesök
Kl.10:15 Annemieke Ålenius, chef enheten för samordning
e-Hälsomyndigheten
Bilder
Kl.11:00 Marie Stegard-Lind, Hjälpmedelsutredningen
Bilder
Kl.11:45 Lunch och utställningsbesök
Kl.13:00 Trender och tendenser i kommunal hälso- och sjukvård,
tidningen Dagens Medicin
Bilder
Kl.13:30 Susanne Wallin-Pettersson 2Learn
"Ut ur startblocken! Så skapar du ett fabulöst patientsäkerhetsarbete genom att nyttja juridiken rätt"
Bilder
Kl.14:30 Avslut med kaffe

Utskrift program

Med reservation för eventuella förändringar

 

Läs om tidigare kompetensutveckling dagar:

2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011

2009
2008
2007

2006
2005